Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
06-02-2019  13:37
Na de voorjaarsvakantie beginnen we een nieuwe groep 1 aan locatie Haghoek.
De instroom van nieuwe kinderen is dermate groot dat we een extra lokaal nodig hebben!
Het lokaal bij de ingang van deze locatie wordt hiervoor momenteel opnieuw ingericht.
Voorheen was dit de groep van de plusklas: de Waterleliegroep.
Deze groep is verhuisd naar de ruimte van de ouderkamer!
Het ziet er inmiddels al heel gezellig uit!