B6-4AllWe streven er naar om de Zegge een

Pestvrije school

te laten zijn.Uw kind voelt zich veilig op onze school!
Op onze school heerst een goed pedagogisch klimaat waarbinnen het kind
uitgedaagd wordt om te leren en zich beter kan concentreren.


Methode B6-4All

B6-4All hoort bij serie van gedragsverwachtingen, die regelmatig samen worden besproken en uitgelegd.  Het doel is om de kinderen meer zelfvertrouwen te geven, waardoor ze respectvoller met zichzelf en hun omgeving kunnen omgaan. Ze voelen zich op deze manier veilig en meer betrokken met elkaar. Ook leren ze hun gevoelens onder woorden te brengen. We leren om niet te kijken wie wat doet, maar wat diegene doet. We proberen positief gedrag te stimuleren!

In het Zeggezegje (tweewekelijkse uitgave) wordt de gedragsverwachting die in de groepen wordt besproken aan de orde gesteld.