Engels


Uniek voor Almelo is het gegeven dat er op de Zegge vanaf groep 1 structureel Engels aangeboden wordt. We willen de kinderen in contact brengen met een tweede taal. We starten al op jonge leeftijd omdat kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 erg gevoelig zijn voor taal.

Het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht dat de kinderen:
· Vaardigheden ontwikkelen, waarmee ze de taal op zeer eenvoudig niveau gebruiken om te kunnen communiceren
· Kennis hebben van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en als internationaal communicatiemiddel

We gebruiken sinds het schooljaar 2011-2012 op de Zegge de methode ‘My name is Tom’ voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 /m 8. De lessen worden (grotendeels) in het Engels gegeven om zo de kinderen vertrouwd te maken met deze taal.
 

‘My name is tom’

‘My name is Tom' sluit aan bij het vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO), het aanbieden van een vreemde taal (Engels) vanaf de eerste groepen van het basisonderwijs. Er wordt uitgegaan van het natuurlijk leren. In deze visie is leren geen lineair proces; kinderen leren het meeste als ze zelf keuzes kunnen maken, als ze door een krachtige leeromgeving uitgedaagd worden, als ze zelfstandig en verantwoordelijk zijn voor hun werk, maar ook als ze eraan toe zijn.
 
Kortom Engels in groep 1 t/m 4 Leerlingen leren spelenderwijs, leerlingen worden uitgedaagd om actief te leren. Er wordt een rijke leeromgeving aangeboden. Het programma is uitdagend en ervaringsgericht.

 
‘Just do it!’

‘Just do it!’ werkt met drie 'levels' Elk level bestaat uit acht units, ieder met zijn eigen thema. De thema's komen op elk level ieder jaar weer terug, afgestemd op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind. De lesstof wordt steeds herhaald op hoger niveau en verder uitgebreid.

Elke unit bestaat uit:
• vocabularysheets - woordenlijsten met de woordenschat van het thema
• worksheets - werkbladen met verwerkingsopdrachten, spreekoefeningen, spelletjes en liedjes
• testsheets - een toets aan het einde van elke Unit.
 

Anglia