Waterleliegroep


"Een groep voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, kinderen die (meer)begaafd zijn, kortom kinderen aan de bovenkant."

De waterleliegroep bestaat uit een bovenbouw en onderbouw groep. De groepen worden tijdens een drietal periodes gedurende het schooljaar op woensdagmorgen apart begeleid door een leerkracht met speciale interesse voor het hoogbegaafde kind. De Waterleliegroep bestaat uit twee groepen van maximaal 8 kinderen, die elk jaar opnieuw worden samengesteld.   Voor de ouders van deze kinderen worden er kijk/koffieochtenden en aparte 10 minuten gesprekken gerealiseerd.

De directie, IBer en leerkracht kijken zorgvuldig welke kinderen in aanmerking komen voor deze groep. Wanneer wij denken dat het een meerwaarde is voor uw kind om mee te draaien met de waterleliegroep wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Dit gebeurd per project.

De Zegge neemt deel aan de masterclass in samenwerking met het Noordik en TalinT, onder de naam “Talent in Beeld”. Deze masterclass is voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, leerlingen die (meer)begaafd zijn, kinderen aan de bovenkant. Het lijkt ons een grote uitdaging en verrijking van het aanbod van onderwijs aan (meer)begaafde leerlingen. We daarnaast ook bezig met het herschrijven van ons protocol gericht op (meer) begaafde leerlingen. Het protocol geeft ons uitgangspunten en verdieping over de wijze waarop we om willen gaan met deze doelgroep. Kinderen aan de bovenkant verdienen ook “passend onderwijs”.

Lees ook nieuws uit de krant over de masterclass.