Gezonde school

Als school vinden wij het erg belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten. Wij werken daarom graag mee aan het bevorderen van gezond gedrag, waar gezonde voeding en bewegen een onderdeel van is. Door kinderen en ouders te leren over gezonde en ongezonde voeding en het effect hiervan op het lichaam, willen wij hen stimuleren om gezonde keuzes te maken. Een goede gezondheid draagt immers bij aan goede leerprestaties.
Wij vinden het ook van groot belang dat de kinderen voordat ze naar school komen, goed ontbijten.

Om energiek en actief deel te kunnen nemen aan de lessen op school is het van belang dat de kinderen de hele dag goede voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit bevordert een goede ontwikkeling van lichaam en geest.
We geven voorlichting en lessen over gezond gedrag en willen dat gedrag graag stap voor stap bevorderen, zodat ook op de andere momenten van de dag en week wordt gekozen voor gezonde voeding.
We stimuleren het gebruik van gezonde producten. We vinden het met name van belang dat het dagelijkse voedingspatroon bestaat uit gezonde producten.

Samen met de groepsleerkrachten, directie en ouders hebben we een traktatie-/voedingsbeleid vastgesteld. Natuurlijk is het de keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven en kunnen wij als school daar alleen een adviserende rol in spelen.

In het kader van de Gezonde School hebben we richtlijnen opgesteld voor traktaties, pauzehap en lunch.