Stamgroepouders


Per groep zijn er één of twee stamgroepouders gekozen, u kunt zich daar aan het begin van het jaar voor opgeven.

Wat doet een stamgroepouder?

  • Zij helpen de stamgroepleider (leerkracht) bij het uitvoeren en eventueel organiseren van buitenschoolse en binnenschoolse activiteiten. (bijvoorbeeld het regelen van vervoer bij uitstapjes en het meehelpen inrichten van een hoek)
  • Zij stimuleren en benaderen andere ouders tot actieve betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind
  • Contactpersoon voor ouders over niet onderwijskundige zaken
  • Signaleren wat er binnen de stamgroep en de ouders speelt
  • Nieuwe ouders informeren over de gang van zaken binnen de stamgroep en hen hierbij betrekken
  • Telefoonnummerlijst van ouders actueel houden
  • Verzamelen van materialen voor bijvoorbeeld een hoek/boodschappen
  • Coachen van kinderen bij vieringen
  • Eventueel vertalen; Turks-Nederlands