Wereldörientatie op Jenaplanschool de Zegge


Schoolbrede projecten: 

We werken met een drietal projecten in 1 schooljaar. Hierin laten we, waar mogelijk, alle methodes in de stamgroep los en geven onze lessen vorm vanuit de kerndoelen en leerlijn van tule (SLO). De projecten duren ongeveer 3 weken en staan vermeld in de kalender die aan het begin van het schooljaar meegegeven wordt. De projecten starten met een viering waarin we het onderwerp kenbaar maken aan de hele school. We proberen zo de leerlingen te prikkelen en warm te maken voor het nieuwe thema. Na aanleiding van de startviering wordt er in elke groep een kringgesprek gevoerd waarin de leerlingen kenbaar maken waar hun interesse naar uit gaat. De leerkracht heeft een begeleidende rol en geen sturende rol. Aan het einde van het project hebben we een afsluiting waarin de kinderen kunnen laten ien wat ze geleerd hebben. Dit kan in allerlei vormen, zoals: speurtocht, presentatie, veiling en ga zo maar door.


Klasbrede projecten:

Thematisch werken in de onderbouw:
Samen met de kinderen wordt elke twee à drie weken rondom een thema gewerkt. Dit gebeurt in vier fasen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Daarna volgt individuele verwerking. Daarnaast sluiten de leerkrachten aan op de belevingswereld van de kinderen. Ook wanneer er “echte vragen” naar boven komen bij de kinderen proberen daar de leerkrachten op in te spelen. We werken met de methode Piramide en gebruiken wisselende thema’s passend bij de tijd van het jaar / belevingswereld van de kinderen.

Topondernemers in de bovenbouw: 

Samen met de kinderen wordt elke twee à drie weken rondom een thema gewerkt vanuit de methode Topondernemers. Aan het begin van het jaar kiezen we de thema's uit. Elk leerjaar werken we aan 6 verschillende thema's. De kinderen werken in verschillende werkvormen. Soms doen ze een project met een groep en daarna in een tweetal en dan weer alleen. De verwerking loopt ook uiteen van een powerpoint, artikel, muurkrant tot een werkstuk. Aan het einde van elk project geven de kinderen een korte presentatie aan hun klasgenoten. De kinderen uit groep 7/8 krijgen na elk thema een toetsje.


Natuurlijk leren en spelen plein locatie Haghoek:

In het voorjaar van 2013 is ons schoolplein volledig aangepakt door enthousiaste natuur- en hulpouders. We hebben op de locatie een moestuin, vlindertuin, zitkuil, speel boomstammen, een natuurlijk doolhof en zelfs de insecten kunnen een nachtje doorbrengen bij ons in het insecten hotel. Kinderen leren zo veel over en van de natuur. Dit alles uit primaire bronnen die heel belangrijk zijn in de wereldörientatie binnen het jenaplanonderwijs.