Klassendoorbrekend onderwijs


Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door die doorgaans in sprongen verloopt. De leerstof is niet strak aan leerjaren gekoppeld, maar aan de ontwikkeling van het kind. De kinderen worden uitgedaagd om te leren en om naar beste kunnen te presteren. Het woord zittenblijven kennen we niet, maar wel het verdergaan op het niveau van het kind. Naast de zorg voor zorgleerlingen is er zeker ook aandacht voor de meerbegaafde leerling die door middel van een eigen aanbod de kans krijgt om eventueel versneld het basisonderwijs te volgen. Lezen, taal en rekenen zijn belangrijke vaardigheden die een kind nodig heeft om de wereld om zich heen beter te verkennen en te begrijpen. Het leren lezen vindt plaats op het moment dat het kind daar aan toe is; dat is mogelijk in verschillende jaargroepen en op verschillende momenten gedurende het schooljaar.
Wij werken naast de stamgroep met cursusniveaugroepen.