De Zegge als Jenaplanschool


Met plezier en inzet “leren voor het leven”

Leren voor het leven

De kinderen leren veel op een Jenaplanschool. Jenaplan is “anders”. Op de Zegge betekent het Jenaplanonderwijs meer dan alleen het leren uit boeken. Het onderwijs is gericht op “leren voor het leven”. Vertrekpunt voor ons onderwijsaanbod is de ontwikkeling van het individuele kind. Dit betekent ervaring opdoen, leren met en van elkaar, zelfontdekkend en samenwerkend leren, luisteren naar elkaar, zelfstandigheid ontwikkelen en verantwoording durven nemen. Naast kennisoverdracht is voor ons de sociaal-emotionele ontwikkeling heel belangrijk en daar besteden wij via de kanjertraining veel aandacht aan. Wij willen de kinderen voorbereiden op de maatschappij. Het aanbod is dan ook gericht op een brede vorming en opvoeding. De Zegge is een toegankelijke school waar kinderen, ouders en leerkrachten een gemeenschap vormen. Op onze school levert de indeling in stamgroepen een belangrijke bijdrage in het opdoen van sociale ervaringen. De groepsleid(st)er helpt de kinderen bij dit leerproces. Het creëren van regelmaat en ruimte zijn hierbij belangrijke succesfactoren: ruimte om te leren met en van elkaar (samenwerkend leren), regelmaat om duidelijkheid en structuur te scheppen.

Leren met plezier

Samen vieren is één van de pijlers van het Jenaplanonderwijs en dat maakt het naar school gaan ook heel plezierig! Binnen de Zegge vindt de leerling voldoende afwisseling, uitdaging en motivatie om te leren met plezier. We hanteren een ritmisch weekplan, waarbinnen gesprek, spel, werk en viering voor de nodige afwisseling zorgen.
Verder zijn er jaarlijkse hoogtepunten zoals de kennismakingsweken bij aanvang van het schooljaar, de schoolmusical of afscheidsmusical, de schoolreisjes voor de onder en middenbouwgroepen, het schoolkamp voor de bovenbouw, het schoolsjoel en tafeltennistoernooi, het pleinfeest of de adventsmarkt, de schoolsporttoernooien, de kerst en paasvieringen en het Sinterklaasfeest.
Andere bijzondere evenementen zijn de verjaardagen van de leerlingen en de leerkrachten, onze “kanjer” van de week, de kinderboekenweek, de groeps- en schoolvieringen, de bezoeken aan toneelvoorstellingen en musea, de groepsdoorbrekende crea-workshops, de verschillende groepsexcursies, de open dagen voor Zegge-ouders, de opa- en omadag, de kabouterpaden tijdens de seizoenen, de avondvierdaagse, de natuurprojecten, de dag van de ouderen, enz.
Door middel van thematisch onderwijs en projecten wordt er voortdurend een beroep gedaan op de betrokkenheid van kinderen. De kinderen ontwikkelen een houding van nieuwsgierigheid en motivatie.


Gebouwen en inrichting

De Zegge verzorgt Jenaplanonderwijs op twee locaties: Aalderinkshoek en Haghoek. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan alle niveaugroepen. De lokalen zijn ingericht als schoolwoonkamers met modern meubilair. De warme kleurkeuze van de totale inrichting is vooral rustgevend. Elk lokaal is uitgerust met aansluiting op het computernetwerk en alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord.

De locatie Aalderinkshoek maakt tevens deel uit van de multifunctionele accommodatie Eninver en van het aanbod verlengde schooldagactiviteiten.

Wat is kenmerkend voor Jenaplanonderwijs?

 • Er is aandacht voor het individuele kind;
 • Er wordt gebruik gemaakt van een ritmisch weekplan: gesprek, werk, spel en viering worden afgewisseld;
 • In plaats van jaarklassen werkt de Jenaplanschool met zogenaamde stamgroepen;
 • Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs op een Jenaplanschool: cultuur, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worden als een geheel aangeboden;
 • De kinderen leren plannen en organiseren van eigen werk en het samenwerken met anderen;
 • De kinderen worden vanuit een thematisch aanbod voortdurend uitgenodigd om gemotiveerd te leren “leren”;
 • Het lokaal wordt ingericht als een schoolwoonkamer met daarbij veel hoeken zoals: themahoeken, ontdekhoeken, speelleerhoeken;
 • Vaste kring in het lokaal voor dagopening, interessante boekenkring, oriëntatiekring, vieringenkring, gedichtenkring, enz.;
 • Het Jenaplanonderwijs gaat uit van de twintig basisprincipes van de Peter Petersen die betrekking hebben op mens, samenleving en onderwijs;
 • Centraal staat het mens-zijn en de authenticiteit (het “echt-zijn”) van elk kind;
 • De Zegge is aangesloten bij de Jenaplanvereniging van Nederland en is uniek voor Almelo en omgeving.

Het Jenaplanonderwijs maakt onderdeel uit van de samenwerkende bewegingen van vernieuwingsscholen Samenwerkende Organisaties voor Vernieuwings-onderwijs (SOVO).