Stamgroepen


Op de Zegge gaan we er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. De kinderen zitten daarom bij ons in stamgroepen. De stamgroep bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. Wij werken met 2-jarige stamgroepen. Dat betekent dat er dus groepen gevormd worden met 2 verschillende leeftijden erin. De vroegere combinatiegroepen.

De stamgroep moet zich, ondanks alle verschillen tussen kinderen, staande houden. Een echte stamgroep is groep die probeert om met elkaar samen te leven en samen te werken binnen een gestructureerde en fijne sfeer. De kinderen en de stamgroepleider (leerkracht) zijn hier samen verantwoordelijk voor. Deze houding merk je in de groepen.

In een stamgroep zitten kinderen met leeftijdsverschillen, daardoor ook verschillende niveaus op het gebied hebt van rekenen, taal, spelling en niet te vergeten de sociale vaardigheden. Zoals we merken op de Zegge werken de verschillen tussen kinderen niet beperkend, maar juist stimulerend. Kinderen kunnen elkaar in een stamgroep goed van dienst zijn. 

De stamgroepen op de Zegge hebben duidelijk een meerwaarde voor de kinderen. We zien dit bijvoorbeeld in de stamgroep van 4/5 jarigen. Een aantal kinderen in deze stamgroep kunnen veterstrikken. Dit heeft dus niets met leeftijd te maken, maar met hun vaardigheid. Oud kan jong helpen, maar dit kan ook heel goed andersom.

Voordelen van een stamgroep: