Over ons Jenaplanonderwijs

Jenaplanschool de Zegge, uniek voor Almelo en omgeving!

Zegge is de verzamelnaam voor zo’n 2000 verschillende grasachtige kruiden: groenblijvers en bladverliezers, met aren of pluimen, geschikt voor zandgrond of zeeklei. Daarom past de naam de Zegge ook zo goed bij onze school. Dit kruid is net zo divers als de kinderen bij ons op school.

Op onze school hebben we aandacht voor de overeenkomsten én de verschillen tussen kinderen. We kijken we naar wat het verstandelijk aankan, maar ook wat hij of zij op sociaal en emotioneel gebied nodig heeft. Kennis alleen maakt immers niet gelukkig; sociaal vaardig zijn en zelfvertrouwen hebben, is net zo belangrijk!

Daarom stimuleren we de kinderen om ervaringen op te doen, grenzen te verleggen, samen te werken, de wereld te verkennen, kritisch te denken en te zoeken naar zingeving. En dat doen we samen. Vanuit een positieve houding en onze christelijke waarden, leren we met en van elkaar. Stamgroepleiders werken samen met kinderen en hun ouders aan een fijne leeromgeving, waarin uw kind floreert en een mindset ontwikkelt voor een leven lang leren.

Onderwijs met aandacht voor uw kind

Jenaplan-onderwijs is anders. Niet nieuw, want de eerste Jenaplan-basisschool is al in 1962 in Nederland opgericht. Het is dus een bewezen concept, waarbij leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau werken. Dat betekent niet dat uw kind volledig de vrije keuze heeft in wat hij of zij leert, maar wel (zoveel mogelijk) op welk tempo en op welke manier.

de-zegge-jenaplanner

Samen leren voor het leven

Stamgroepen

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo en dus kunnen niet alle kinderen precies hetzelfde op dezelfde leeftijd. Daarom zitten de kinderen bij ons in stamgroepen. Dit is hun thuisgroep en die wordt gevormd door kinderen van twee leerjaren. In een stamgroep ervaren kinderen wat het is om de jongste en de oudste te zijn, om elkaar te helpen en te ondersteunen. Een stamgroep zit een paar keer per dag bij elkaar in de kring; de plaats en het moment waarop de kinderen overleggen, leren, plannen maken, spelen en vieren.

De instructietafel

Het aanleren van vaardigheden gebeurt in kleinere groepjes in de stamgroep. Kinderen komen dan aan de instructietafel zitten en krijgen uitleg per tafelgroep. Deze tafelgroepen stellen we zo samen dat de kinderen er veel kunnen leren, in de breedste zin van het woord.

Schoolwoonkamers

Onze leslokalen noemen we schoolwoonkamers. We hebben ze huiselijk ingericht, om de overgang van thuis naar school zo klein mogelijk maken. Kinderen hebben zeggenschap over de inrichting, zodat zij zich er veilig en goed voelen.

Basisactiviteiten door de week heen

Onze schoolweek is opgebouwd rond de vier basisactiviteiten kring, spel, werk en viering. Elke dag hebben komen deze activiteiten op een vast moment terug en dat geeft rust, structuur en duidelijkheid.

Kring: dit is de basis van ons onderwijs, waarmee we iedere dag starten. In de kring praten de kinderen over wat ze bezighoudt en wat ze die dag gaan doen. Ze geven hier ook presentaties en houden er boekbesprekingen.

Spel: spelen is belangrijk! Kinderen oefenen hiermee hun sociale en motorische vaardigheden. Bovendien geeft het energie na mentale inspanning: even lekker rennen en bewegen en dan kun je weer focussen op je rekenwerk of je leesboek.

Werk: in de ochtenden werken we voornamelijk aan rekenen, taal, spellen, lezen en schrijven. In de middagen besteden we aandacht aan wereldoriëntatie en andere vakken.

Viering: het delen van lief en leed met elkaar. Dat kan het vieren van een verjaardag of het halen van een zwemdiploma zijn, maar het kunnen ook momenten zijn om samen stil te zijn. Als een kind een dierbare heeft verloren, als ouders gaan scheiden of er een andere moeilijke situatie is, dan mogen de kinderen daar in de kring over praten.

We hebben u nog veel meer te vertellen over ons onderwijs. Wilt u ook weten wat we doen op het gebied van ICT en wereldoriëntatie? Lees dan onze uitgebreide uitleg over ons onderwijs in Jenaplan van A tot Z.

de-zegge-jenaplanonderwijs
Samen leren voor later
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.